Nodavas förändringsresa uppmärksammas

Nodava genomgår en förändringsresa med syfte att rusta sig för framtidens utmaningar. I en artikel uppmärksammar Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Nodavas utvecklingsarbete.

Interiörbild från reningsverk med sedimentbassänger.

Nodava AB befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Med sikte på år 2025 genomgår verksamheten en förändringsresa med syfte att rusta sig att möta kommande utmaningar. Effektmålen är nöjda kunder och hög kvalitét i leverans, en ekonomi i balans, förutsättningar för hållbar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och digitalisering samt engagerade medarbetare och bra ledarskap rustade att kunna verka i ett föränderligt arbetsliv.

Branschvalidering är en nyckel

Nodava är ett kompetensbolag och ser utmaningar i den framtida kompetensförsörjningen. Kvalificerade tjänster ska kunna möta stora verksamhetsbehov och levereras över ett stort geografiskt område. I förändringsarbetet kom Nodava i kontakt med Sobonas valideringsarbete som utvecklas i samverkan med VA- och avfallsbranschen. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och beskriver att "validering säkerställer det kunnande som behövs inom yrkesområdet. På en föränderlig arbetsmarknad är det en nyckel till en smidig omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma".

Läs Sobonas artilkel om hur "branschvalidering går som en röd tråd genom kompetensförsörjningen på Nodava".

Se klipp när medarbetare från Nodava berättar om hur Nodava använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt utvecklingsarbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i sin verksamhet.

Senast uppdaterad: 22 november 2022