Nödvattenplan förtydligar prioriteringar för vattenförsörjning

Nodava har på uppdrag av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner tagit fram en nödvattenplan. Planen förtydligar vilka prioriteringar som Nodava och kommunerna kommer att göra om leveransen av dricksvatten slås ut. Det innebär att privatpersoner, företagare, djurhållare och vattenledningsföreningar i kommunerna behöver se över sin beredskap.

Hand som håller vattenglas och en kanna med vatten.

Planen gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och har beslutats i Nodavas tre ägarbolag. Nödvattenplanen förtydligar ansvar, roller och prioriteringar vid en kris då dricksvattenleveransen är påverkad.

Samhällsviktiga verksamheter prioriteras

Enligt nödvattenplanen kommer samhällsviktiga verksamheter att prioriteras. Det kan handla om äldreomsorg, vård, förskola och räddningstjänst.

Vilket är mitt ansvar?

Du som privatperson, företagare, djurhållare måste ha en egen beredskap för att klara av ett längre uppehåll av vatten. Ordna så att du till exempel kan hämta vatten från en dricksvattentank genom att ha plastdunkar avsedda för dricksvatten hemma.

Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du vända dig till Nodava i en situation där du är utan vatten. Om du tillhör en vattenförening är det vattenföreningen eller motsvarande du ska vända dig till, vattenföreningen bör ha en egen plan för att hantera avbrott i vattenleveransen.

Vatten behövs till både dryck och matlagning. I ett läge utan fungerande vattendistribution kan det vara bra att ha vatten i reserv hemma.

Ett bra tips är därför att alltid ha plastdunkar med upptappat vatten i, använd dunkar avsedda för dricksvatten och förvara dunkarna mörkt och svalt. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom. Om du är osäker på vattnets kvalitet kan du koka det, tänk på att du behöver kunna koka vattnet även utan el. Ett annat tips är att frysa dricksvatten i plastflaskor. De fungerar både som reservdricksvatten och som kylklamp vid strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna helt, då kan de spricka när de fryser.

Om du blir utan vatten i kranen, räkna med att du behöver skaffa cirka 3-5 liter per person och dygn på annat sätt. Tänk på att husdjur också behöver vatten.

Bra att ha hemma:

  • Dunkar, gärna med tappkran*
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

*Vid långvariga strömavbrott eller vattenbrist behöver du ha rena vattendunkar för att kunna hämta vatten på kommunens trygghetspunkter eller annan anvisad plats.

Vill du veta mer?


På Myndigheten för sammhällsskydd och beredskaps hemsida kan du läsa mer om tillgång till vatten i kris.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du bland annat läsa mer om hur du kan förbereda dig för en kris och hur du förvarar vatten.

Läs mer om Nodavas uppdrag och organisation.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022