Container säljs på anbud

Nu finns möjlighet att lämna anbud på en container som Moravatten AB säljer. Containern finns i Mora och rymmer 22 kubikmeter. Lämna anbud via mail senast 15 september.

Bild av blå container.

Fakta om containern
Tillverkningsår: 2007
Totalvik: 16 ton
Taravikt: 2185 kg

Bra att veta: Containern har rostskador och behöver lagning för vidare användning.
Containern står i Mora och hämtas av köparen efter fullgjord betalning.

Mer information och visning av containern
Om du vill ha mer information eller om du vill titta på containern, kontakta Marcus Mjöberg Smedhs, 070-293 19 47, marcus.mjoberg-smedhs@nodava.se 

Lämna anbud
Anbud accepteras endast via mail till info@nodava.se. Märk mailet ”Anbud Container”.
Anbud ska vara inkomna senast senast 2022-09-15.

Förutom anbud ska mailet innehålla namn, adress och telefonnummer till anbudsgivaren. Anbudet lämnas inklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten att neka bud.

Informationsskylt på container.
Närbild av rostskada på container.
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022