Lämna ensilageplast till Svepretur för miljöns skull

Ensilageplast är inte ett hushållsavfall, det tillhör lantbruket och är ett verksamhetsavfall som verksamheten betalar miljöavgift för så att det ska återvinnas. Sortera din ensilageplast och lämna det till Svepretur när de är i närheten av dig.

Ensilage och traktor

Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar, odlingsfolie och liknande. Förening arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare m fl. Den operativa delen av verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett materialbolag som liknar det som finns för glas, tidningar m fl returmaterial. SvepRetur drivs helt utan vinstintresse och är konkurrensneutralt.

Gör det enkelt för dig
För att hanteringen skall bli enkel är det bra om du påbörjar källsorteringen när säcken eller dunken töms. Avsätt en plats under tak för att sortera din lantbruksplast. Plasten måste sorteras rätt för att kunna återvinnas.

Eftersom ensilageplast är ett verksamhetsavfall tar Nodava tar inte emot det på sina ÅVC:er, som är till för hushållen.

Svepreturs sorteringsregler

Anmäl dig till Svepreturs SMS-lista och se schema för deras insamlingsplatser 


Senast uppdaterad: 8 juli 2022