Tekniksprånget positivt för alla

Tekniksprånget är ett praktikprogram för att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Under våren 2022 har Nodava deltagit i projektet och haft två praktikanter.

Praktikanter utanför huvudkontoret

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har drivit projektet Tekniksprånget sedan 2012 på uppdrag av Skolverket. I början av februari började Malin och Tess, som båda avslutade sina gymnasiestudier på Naturvetenskapsprogrammet förra året, sina praktikplatser på Nodava.

Att delta i projektet innebär fördelar för alla inblandade säger Annika Wikholm, projektledare på Nodava och handledare för praktikanterna. Dels är det brist på ingenjörer inom vårt område, dels är det är ett tillfälle för ungdomar som är osäkra på yrkesval att prova på att arbeta någonstans. Det är också ett tillfälle för oss att uppmärksamma vår verksamhet och kanske hitta potentiella medarbetare.

Uppdraget

Under den fyra månader långa praktikperioden har Malin och Tess bland annat arbetat med ett VA-projekt som inneburit att gå igenom verksamhetsabonnemang i Orsa, samt ett projekt inom avfall och återvinning som syftade till att hitta nya kunder och kunder med fel abonnemang. Deras arbete kommer att göra stor skillnad för vår verksamhet, säger Annika.

Nodava gav mersmak

Malin och Tess tycker att praktikplatsen har varit över förväntan. De har fått ett bra bemötande och de har lärt sig jättemycket om både VA och avfall. Det har varit intressant att se hur ett kommunalt bolag fungerar. Både Malin och Tess har blivit mer intresserade av VA- och avfallsfrågor.

”Vi tar med oss erfarenheter och kunskaper härifrån som vi inte hade innan och vi har fått lära oss saker som vi har nytta av i framtida arbetsliv”, berättar de. Även självförtroendet har blivit lite bättre!

I höst kommer Tess börja plugga till civilingenjör i miljö och vattenteknik och Malin har bland annat sökt biologiprogrammet men vet inte riktigt om hon vill plugga eller arbeta i höst. Kanske kommer någon av dem rent av tillbaka som medarbetare i Nodava en vacker dag?

Senast uppdaterad: 1 juli 2022