Nodava söker chef för ekonomi och verksamhetsstöd

Är du intresserad av att driva hållbar verksamhetsstyrning och tillsammans med engagerade kollegor utveckla en kundorienterad och hållbar VA- och återvinningsverksamhet?

Röd kajak i solnedgång.

Som chef för avdelningen "ekonomi och verksamhetsstöd" kommer du leda, utveckla och följa upp Nodavas ekonomifunktion och verksamhetsstöd med ägarnas och kundernas behov i fokus, samt i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument. Du medverkar aktivt i utvecklingen av Nodava som bolag och ingår i VDs ledningsgrupp.

Avdelningen har ansvar för en hållbar verksamhetsstyrning av ägarbolagen och Nodava samt samordning av Nodavas interna stöd. Avdelningen har 6 medarbetare med uppdrag att ansvara för bolagens ekonomistyrning, redovisning, verksamhetsuppföljning samt bolagens dokumenthantering och arkiv. Avdelningen har också uppdrag att samordna och ge stöd i upphandling samt samordning av internt stöd inom Nodava.

Läs den fullständiga beskrivningen av tjänsten här.
Välkommen med din ansökan senast 8 augusti!


Senast uppdaterad: 27 juni 2022