Tömningsintervall för fritidshus med egna kärl

Om du har fritidshus i Mora eller Orsa med egna avfallskärl på fastigheten, så behöver du inte längre buda om tömning av kärlen halvårsvis.

Röd stuga med bod

Abonnemanget för fritidshus med normalt tömningsintervall har rätt till tömning av restavfallkärlet 7 gånger per år. Kärlet ska ställas fram valfri tömningsdag för restavfall enligt hämtschema. Kärlet för matavfall kan tömmas tretton gånger per år och kan ställas fram valfri tömingsdag för matavfall enligt hämtschemat.

Abonnemang för fritidshus med förlängt tömningsintervall har rätt till tömning av restavfallskärlet 4 gånger per år. Kärlet kan ställas fram valfri fetmarkerad tömningsdag för restavfall enligt hämtschema. Matavfallskärlet kan tömmas tretton gånger per år och kan ställas fram valfri tömningsdag för matavfall enligt hämtschema.

Hämtschema för Mora, Orsa och Älvdalen 2022

Senast uppdaterad: 2 juni 2022