När ska kärlen ställas ut på hämtningsdagen?

Här kommer en påminnelse om när mat-och restavfallet ska ställas ut på hämtningsdagen.

Avfallskärl mat- och restavfall

Den dag enligt hämtningsschema som ni ska få era mat- och restavllskärl tömda ska kärlen ställas ut vid vägen kl. 05.00 på morgonen och stå kvar till kl. 22.00. Ett tips är att ställa ut kärlen kvällen innan. Om kärlet inte blivit tömt så låt det stå kvar tills det har blivit tömt.

Senast uppdaterad: 30 maj 2022