Entreprenörsbyte orsakar försening i avfallshämtning

Sedan 1 april har flera områden i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner drabbats av förseningar i hämtningen av sitt hushållsavfall. Förseningarna beror på praktiska förutsättningar i samband med övergången till en ny entreprenör.

Insamlingsfordon PreZero

Nodava anlitar en entreprenör för det här uppdraget och från och med 1 april tog PreZero AB över efter Allmiljö AB som skött hämtningen de senaste fem åren. Sedan övergången har problem gjort att flera områden inte fått sitt avfall hämtat enligt schemat. Ett antal av våra kunder har kärl som inte blivit tömda i tid säger Jonas Brus, miljöingenjör på Nodava.

Enligt entreprenören beror problemen på oförutsedda praktiska förutsättningar. PreZero AB uppger även oplanerade bemanningsproblem i samband med övergången som orsak, fortsätter Jonas.

Varför har vi bytt entreprenör?

Som kommunalt bolag behöver Nodava följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Det betyder att när ett avtal med en entreprenör löper ut måste vi göra en ny upphandling. Inför upphandlingen specificerar vi vilka behov vi har och vilka krav entreprenören måste leva upp till, den entreprenör som bäst motsvarar våra krav till lägst pris vinner upphandlingen. Den senaste upphandlingen vann PreZero AB och därmed tog de över uppdraget från Allmiljö AB.

Vad gör Nodava för att lösa problemen?

Från Nodavas håll är vi självklart angelägna om att PreZero kommer till rätta med problemen omgående, så att de kan fullfölja sitt uppdrag enligt vårt avtal med dem. För oss är det här högt prioriterat understryker Jonas. Vi har kontinuerlig kontakt med PreZero och har bett om en problemidentifiering och en åtgärdsplan, en åtgärdsplan som ska visa hur PreZero ska få uppdraget att löpa på som planerat senast 1 maj. Tyvärr kan vi inte säga något i dagsläget om när PreZero kommer vara helt i fas med schemat.

Vilka områden är drabbade?
Förseningarna kan beröra hela vårt verksamhetsområde. De allra flesta av våra kunder har dock inte berörts alls av problemen.

Mitt kärl är inte tömt, vad ska jag göra?
Låt kärlet stå, det kommer bli tömt snarast möjligt.

Behöver jag anmäla någonstans att kärlet inte blivit tömt?
Nej, du behöver inte göra någonting, låt kärlen bara stå kvar.

Mina kärl är överfulla, kan jag ställa en säck bredvid?
Ja, du kan ställa en säck bredvid ditt kärl vid behov.

Kostar det något extra om jag ställer en säck bredvid?
Normalt innebär det en extra kostnad, men i det här läget kostar det inget extra.

Hur länge kommer problemen pågå?
Vi kan tyvärr inte ge ett svar på det i dagsläget.

Kommer det bli färre hämtningar för mig nu?
Nej, dina kärl kommer bli tömda lika många gånger som planerat.

Kan jag få avdrag på avgiften?
Nej, dina kärl kommer bli tömda och det påverkar inte avgiften.

Senast uppdaterad: 27 april 2022