Välj biltvätten i helgen

Brukar du tvätta bilen hemma på gatan? Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner ut i våra vattendrag och sjöar, helt orenat. Om du väljer att tvätta bilen på en biltvätt istället renas vattnet innan det når våra vattendrag. Välj biltvätten i helgen!

Illustration med bil i biltvätt.

Om du vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö bör du välja att tvätta bilen i en biltvätt istället för att göra det hemma på gatan. Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner tvättvattnet med rester av olja, tungmetaller och tvättkemikalier rakt ut i din närmaste sjö. Om dina grannar i samma område också tvättar bilen på gatan blir koncentrationen av skadliga ämnen i ert närmsta vattendrag ännu högre.

Kan jag tvätta bilen hemma med miljömärkta rengöringsmedel?

Nej, det räcker tyvärr inte att välja ett miljömärkt rengöringsmedel för att kunna tvätta bilen hemma på gatan. Även om du väljer ett miljömärkt rengöringsmedel kommer oljerester, asfaltrester och tungmetaller från bilen följa med tvättvattnet ut i vattendragen. De här ämnena innebär de största problemen, tvättmedlet är det mindre problemet om vi jämför. Att välja ett biltvättmedel som är miljömärkt är såklart generellt bättre för miljön, men de är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. När de istället rinner från din gata ut i närmaste sjö utan att passera ett reningsverk kommer det ta lång tid innan kemikalierna bryts ner. Nedbrytningen i vattnet kräver syre från sjön och det påverkar vattenlevande djur negativt.

Att låta tvättvattnet rinna ner i en dagvattenbrunn på gatan hjälper inte heller. Dagvattennätet (som samlar upp regnvattnet) är konstruerat så att vattnet leds rakt ut i vattendragen, det går inte via något reningsverk. Att tvätta bilen på en biltvätt är det överlägset bästa valet.

Vad blir skillnaden om jag tvättar i en biltvätt?

Biltvättar har egna vattenreningssystem och tar även prover med jämna mellanrum för att kontrollera att reningen fungerar som den ska. Biltvätten kontrolleras i sin tur regelbundet av en tillsynsmyndighet. Vattnet som släpps ut från biltvätten är alltså renat i en kontrollerad anläggning.

Föroreningarna regnar väl av bilen i naturen ändå?

Rester från asfalt, olja och tungmetaller som sitter på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Det allra mesta av resterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut vid sidan av vägen, men detta sker över väldigt långa sträckor och innebär mindre förorening per meter. När en eller flera i ett bostadskvarter tvättar bilen blir det desto större problem för vattendragen, eftersom allt dagvatten rinner mot samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen.

Stora biltvättarhelgen 23-24 april

Stora biltvättarhelgen är en kampanj som arrangeras av Svenskt vatten, en branschorganisation för landets VA-organisationer. Syftet med kampanjen är att få fler att välja att tvätta bilen på en biltvätt istället för hemma på gatan.

Vill du veta mer?

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Läs mer i "biltvättsrapporten" som publiceras på Svenskt vattens hemsida.

Senast uppdaterad: 19 april 2022