Nya vattenmätare hör läckor som inte syns

Enligt siffror från SCB når upp mot 25 procent av dricksvattnet som produceras i Sverige aldrig fram till någon kran. En stor del av vattnet som inte når fram försvinner i läckor som ofta är svåra att upptäcka. Tack vare ny teknik med digitala vattenmätare som lyssnar och hör avvikande brusmönster i ledningsnätet, kan fler läckor upptäckas innan de blivit synliga. Följ med Eric och och Åke när de lokaliserar en läcka med den nya tekniken.

Anställd på Nodava på arbete utomhus.

Det är tidig morgon, Eric Westlund kommer till jobbet på Nodava och startar upp datorn och de styrsystem som är kopplade till de cirka 3300 digitala vattenmätare som numer finns i Mora. Systemet indikerar avvikelser i en av byarna i utkanten av Mora, flera digitala vattenmätare har registrerat högre brus från flödande vatten än normalt, det kan betyda att det finns en vattenläcka någonstans i området. Eric tittar på hur ledningsnätet ser ut i det aktuella området, var är den högsta brusnivån i området registrerad och vad säger det om var läckan kan vara? Nu börjar detektivarbetet för att ringa in var läckan är.

Ett systematiskt sökarbete

Efter att ha tagit fram all data som behövs från styrsystemet åker Eric tillsammans med kollegan Åke ut till platsen för att metodiskt börja kontrollera ventiler och brunnar i området. Marken är täckt av snö och de börjar med att arbeta sig genom is och tjäle, fram till en ventil som med hög sannolikhet kan vara den som läcker, men i den första ventilen är allt som det ska.

Personal från Nodava öppnar ventil i gatan.

De jobbar sig vidare till nästa ventil, när de öppnar brunnslocket hör de dånande vatten forsa, nu vet de att det är en läcka och att den är i närheten, Med hjälp av en korrelator mäter de ljudet på ledningen på två ställen, korrelatorn indikerar var brusljudet är som högst mellan de två punkterna. De stänger ytterligare en ventil där korrelatorn indikerar som starkast brus och det blir den avgörande pusselbiten i sökandet, nu har de ringat in var läckan är och arbetet med att laga läckan kan starta.

Nodavaanställda i arbete med läcksökning.
Foto på utlagd tjältiningsmatta.

Tusentals liter vatten i timmen rakt ut i marken

Driftspersonal från Nodava ansluter, de placerar ut ett tjältiningsaggregat som tinar upp den frusna marken innan grävmaskinen kan gräva sig ner till vattenledningen. Men först måste andra aktörer komma ut till platsen för att märka upp var deras respektive el- fiber och fjärrvärmeledningar går i marken. När grävmaskinen kommit ner till ledningen visar det sig att slangen har släppt från ventilen och ca 6–8 m3 (6000–8000 liter) vatten läcker ut i marken varje timme! Efter några arbetsdagar är arbetet färdigställt, läckan är lagad och Nodavas personal lämnar platsen.

Med den nya tekniken sparar vi både vatten och pengar

Den här läckan syntes inte från ovan mark, om inte de digitala vattenmätarna hade hört det ökade, avvikande bruset från det här området hade läckan varit betydligt svårare att upptäcka. Vi hade behövt genomföra ett mycket mer omfattande läcksökningsarbete ute på fältet, vi kanske inte ens hade märkt att den fanns över huvud taget.

Med den här tekniken sparar vi framförallt stora mängder vatten, men också pengar för både oss själva och våra kunder säger Eric. Den här gången var läckan på vår sida i ledningsnätet, men varje vecka ser jag via systemet misstänkta läckor i- eller i anslutning till kunders fastigheter innan de själva har upptäckt det.

Arbetet med att införa den nya typen av digitala vattenmätare påbörjades 2018 i Mora kommun. Idag finns cirka 3300 av den nya sortens mätare i Mora, varav cirka 2000 är av den sorten som även kan registrera avvikande brusljud. Bytet av vattenmätare i Mora drivs som ett projekt och är tänkt att pågå till 2024, projektet innefattar byte av ytterligare 3000 mätare i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022