Nodava blir en del av nätverket BiodrivMitt

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonsektor.

Foto med vy över sjö med mörk himmel.

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna. Nätverket arbetar för att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad användning av förnybart producerade biodrivmedel och förnybart producerad el. BiodrivMitt uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

Genom deltagande i nätverket kan vi få ta del av de erfarenheter och den utveckling som skapas i regionerna. Deltagandet kan hjälpa oss i arbetet med att uppnå vårt långsiktiga mål, bedriva hållbarhetsarbete, vilket innefattar arbete med att minska vår användning av fossila drivmedel.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022