Inbjudan till företag att lämna anbud

Nu finns möjlighet att köpa obehandlat returträ av Nodava, försäljningen sker genom anbud. Träet säljs i befintligt skick och levereras i container till mottagaren. Välkommen att lämna ditt anbud.

Hög med träavfall.

Obehandlat returträ (RT1) är till exempel lastpallar, plankor eller trälister som inte har behandlats med exempelvis färg, olja eller tryckimpregnering. Obehandlat returträ kan flisas ner, förbrännas eller säljas vidare som bränsle.

Välkommen att höra av dig till info@nodava.se för anbudsunderlag.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022