Vintertips för matavfallshämtning

Termometern kryper under nollan och ett ovälkommet problem uppstår - matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Här kommer några tips och en
hälsning från chaufförerna som tömmer kärlen.

Närbild på grankvist med snö i vintersol.

Förhindra att påsen blir fuktig

Låt avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Det är viktigt att påsen står i avsedd behållare så att luften kan cirkulera runt påsen. Byt påse var tredje dag, lägg tidningspapper i botten och hushållspapper i matavfallpåsen för att hålla den torr.

Förslut påsen

Fyll inte påsen mer än att det går att försluta den ordentligt. Om den inte
försluts ordentligt ramlar avfallet ut i kärlet och fryser fast.

Frys ner påsen innan

Låt matavfallspåsen stå utomhus och frysa till innan du lägger den i kärlet. En
varm och fuktig påse fryser lättare fast i kärlet. Placera matavfallspåsen under en hink så
slipper du problem med fåglar eller andra djur.

Skaka kärlet

Skaka loss påsarna från kärlet när du lägger dem i kärlet, speciellt vid
väderomslag och innan tömning.

Låt fastfrusna påsar ligga kvar till nästa tömning

Se till att påsarna som blev kvar efter tömning inte sitter fast till nästa tömningstillfälle.

Ta bort snö från kärlen

Se till att locken på kärlen är snöfria när du ställer ut dem för tömning, annars
åker snön med in i sopbilen.

Skotta och sanda runt kärlen

Vi kan inte tömma kärl som står i eller bakom snövallar. Skotta så att det är fritt runtom och bakom kärlen. Sanda runt kärlen vid behov.

Dragväg måste vara skottad och sandad

Om dina kärl ska dras fram till sopbilen måste dragvägen vara skottad och
halkfri.

Ha en fin vinterdag!

Senast uppdaterad: 7 februari 2022