Fakturor under 300 kronor överförs på nästa faktura

Fakturor under 300 kronor kommer inte att skickas ut, beloppet förs istället över på nästa faktura. Ändringen genomförs med start 2022.

Bild på hand som skriver.

För löpande fakturor där fakturabeloppet understiger 300 kronor kommer ingen faktura att skickas ut. Beloppet kommer att överföras till nästa faktura.

Vid ägarbyte där kund får sin slutfaktura skickas faktura ut även om beloppet skulle understiga 300 kronor.

Vill du veta mer? Hör av dig till Kundservice.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022