Taxor beslutade i alla tre kommunerna

Kommunfullmäktige i Mora, i Orsa och i Älvdalen har tagit beslut om nya taxor för VA och avfall i respektive kommun inför 2022.

Klubba i kommunfullmäktige.

Beslut i Mora

Mora Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av taxorna inför 2022 enligt följande:
VA-taxa: Anläggningsavgift + 10 %. Brukningsavgift + 6 %.
Avfallstaxa: + 10 %.


Beslut i Orsa

Orsa Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av taxorna enligt följande:
VA-taxa: Anläggningsavgift och brukningsavgift + 5 %.
Avfallstaxa: + 9%.


Beslut i Älvdalen

Älvdalens Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av taxorna enligt följande:
VA-taxa: Lämnas oförändrad.
Avfallstaxa: + 12 %

Fullständiga versioner av taxorna

Fullständiga taxor samt förenklade populärversioner publiceras på nodava.se under första delen av januari. Läs mer om taxor och avgifter.

Senast uppdaterad: 17 december 2021