Beslut och förslag till beslut om nya taxor

Kommunfullmäktige i Mora och Kommunfullmäktige i Orsa har beslutat om nya taxor för VA och avfall inför 2022. I Älvdalen är bestlutet inte fattat, men förslag till beslut finns också för Älvdalen.

Klubba i kommunfullmäktige.

Beslut i Mora

Mora Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av taxorna inför 2022 enligt följande:
VA-taxa: Anläggningsavgift + 10 %. Brukningsavgift + 6 %.
Avfallstaxa: + 10 %.


Beslut i Orsa

Orsa Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av taxorna enligt följande:
VA-taxa: Anläggningsavgift och brukningsavgift + 5 %.
Avfallstaxa: + 9%.


Förslag till beslut i Älvdalen

I Älvdalen föreslås Kommunfullmäktige besluta om en höjning av taxorna enligt följande:
VA-taxa: Föreslås lämnas oförändrad.
Avfallstaxa: + 12 %

Senast uppdaterad: 16 december 2021