Välkommen att ansöka om auktorisation

Vid årsskiftet 2021-2022 övergår ansvaret för insamling av returpapper från producenter till att istället ligga på Sveriges kommuner. Nodava väljer att införa ett tillfälligt auktorisationssystem för del av hanteringen av returpapper i Mora, Orsa och Älvdalen.

Högar med tidningspapper.

Vid årsskiftet 2021-2022 övergår ansvaret för insamling av returpapper i Sverige från att ligga på producenter till att istället åligga Sveriges kommuner.

Nodava AB har valt att införa ett auktorisationssystem för del av insamling och materialåtervinning av returpapper och välkomnar nu leverantörer att ansöka om auktorisation. Systemet är avsett att vara tillfälligt. Utformning av ett mer långsiktigt system för insamling pågår, men avvaktar en pågående utredning om var ansvaret för insamling av förpackningar ska ligga i framtiden.

Välkommen att läsa mer och ansöka om auktorisation.

Senast uppdaterad: 30 november 2021