Prillorna ställer till det i avloppet

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus.

Illustration med exempel på hur mycket snus som spolas ut i avloppet.


Över en miljon svenskar snusar. Fler än hälften av dem känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön, det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten. Många tror att ”snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst”, men det stämmer tyvärr inte. Därför ska snus alltid slängas i restavfallet.

Avloppsreningsverken klarar inte snuset

Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Släng snuset i restavfallet

Gör en insats och släng snuset i restavfallet istället för i toaletten. På så sätt hjälper du till att hindra onödiga påfrestningar på avloppsreningsverken och att farliga ämnen kommer ut i våra vatten.

Senast uppdaterad: 25 november 2021