Måndag 13 februari - Måndag 06 mars
Klockan 06.00 – 06.00
Brunnsberg
Älvdalens kommun

Information om dricksvattnet i Brunnsberg

På uppdrag av Älvdalen Vatten och Avfall AB bygger Nodava AB just nu ett nytt vattenverk och vattenreservoar för Brunnsbergs by. I samband med byggnationen kommer Nodava under en period behöva koppla bort ett reningssteg, en radonavskiljare, som vattnet normalt går igenom innan det når kranen. Radonavskiljaren renar vattnet från radon.

Vad är radon?
Radon är en gas som finns naturligt i grundvatten och berggrunden. Det finns lagstadgade gränsvärden för hur mycket radon vattnet får innehålla. Radongasen frigörs i luften vid till exempel dusch och disk.

Vad innebär det här?
Radonhalten i vattnet i Brunnsberg kommer vara högre än normalt under en period, men halten kommer ändå ligga under gränsvärdet med god marginal. Grundvattnet som vi tar upp från berggrunden innehåller en konstant nivå av radon. Den naturliga nivån är under gränsvärdet med god marginal, därför finns ingen risk att radonnivån skulle bli högre än gränsvärdet, även när radonavskiljaren är frånkopplad.

Hur länge kommer detta pågå?
Från måndag 13 februari kommer radonavskiljaren vara urkopplad. Vår målsättning är att radonreningen är i bruk igen måndag 6 mars.

Uppdatering
När radonavskiljaren åter är inkopplad och vattenprover visar att radonnivåerna åter är som de brukar kommer vi informera om det på den här sidan.

Ett brev med den här informationen har skickats till boende i Brunnsberg.

Information
Startdatum: Måndag 13 februari - Måndag 06 mars
Starttid: 06.00 - 06.00
Plats: Brunnsberg
Status: Aktuell
Senast uppdaterad: 9 februari 2023