Tisdag 09 augusti
Klockan 09.00
Lidens badplats, Älvdalen
Älvdalens kommun

Prov från Lidens badplats visar tjänligt vatten

Fredag 19/8 Svar på prov från vattnet vid Lidens badplats visar godkända resultat. Nodava avråder inte längre från att bada vid badplatsen.

Onsdag 17/8 Vattnet vid Lidens badplats är nu provtaget. Vi väntar in provsvaren som normalt kommer ungefär en vecka efter provtagningstillfället. Nästa uppdatering sker när provsvaren har kommit.

Torsdag 11/8 Arbetet med att laga den trasiga ledningen påbörjas under torsdagen.
Kl. 14.00: Ledningen är lagad. Avrådan att bada gäller tills vattnet vid badplatsen är provtaget med tillfredställande resultat.

Onsdag 10/8 Spillvattnet som normalt passerar pumpstationen vid Liden pumpas nu istället över till tankar som är uppställda vid badplatsen. Inget spillvatten har läckt ut i sjön under dagen. Förberedande arbete för att laga ledningsbrottet pågår.

Tisdag 9/8 Spillvattnet som normalt passerar pumpstationen vid Liden pumpas nu istället över till en spolbil, som kör vattnet till annan reningsanläggning. Inget spillvatten har läckt ut i sjön under tisdagen. Förberedande arbete med att laga ledningsbrottet pågår.

Måndag 8/8 kl. 20.00 ca pumpstationen vid Lidens badplats stängs av, det innebär att inget spillvatten pumpas från Liden mot Näset och inget mer spillvatten läcker ut i sjön.

Måndag 8/8 kl. 16.00 ca ett brott på en ledning mellan Liden och Näset upptäcks. Brottet innebär att en begränsad mängd spillvatten (orenat vatten) läckt ut i närheten av Lidens badplats. Nodava avråder från bad vid Lidens badplats i Älvdalen.

Nodava bedömer att det inte finns anledning att avråda från bad vid andra badplatser i Nässjön eftersom läckaget var lokalt, begränsat i volym och stoppades helt vid 20-tiden på måndagskvällen. När arbetet med att laga ledningen är klart kommer vattnet vid Lidens badplats att provtas för att säkerställa att vattenkvaliteten är tillräckligt bra. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.


Vid frågor vänligen kontakta Kundservice tel 020-55 27 00.

Information
Startdatum: Tisdag 09 augusti
Starttid: 09.00
Plats: Lidens badplats, Älvdalen
Status: Avslutad
Senast uppdaterad: 29 augusti 2022