Fredag 20 maj - Torsdag 30 juni
Klockan 07.00 – 16.00
Öster om kyrkan och Broåkern (berörda informeras via brevlådan).
Mora kommun

Spolning av ledningsnät i Mora

Företaget Pollex AB kommer under maj och juni utföra renspolning av vattenledningsnätet i Mora, på uppdrag av Nodava. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. Berörda fastighetsägare får mer specifik information i postlådan.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas i slutet av maj och slutföras i mitten av juni 2022. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I informationen uppmanas fastighetsägaren att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag fastigheten direkt berörs av spolningen. Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

För vissa kunder kan det behöva spolas vid fler än ett tillfälle, vilket innebär att vissa kunder kan få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Såhär kan spolningen påverka
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men använd inte starkt missfärgat vatten till dryck eller för matlagning. Det är viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter arbetet är utfört, för att få ut luft och missfärgningar. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade, det kan leda till att filter och ventiler sätts igen.

Så här g¨år det till
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Välkommen att kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 om du har frågor.

Information
Startdatum: Fredag 20 maj - Torsdag 30 juni
Starttid: 07.00 - 16.00
Plats: Öster om kyrkan och Broåkern (berörda informeras via brevlådan).
Status: Avslutad
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022