Tisdag 05 april
Klockan 05.00
Samtliga kommuner
Samtliga kommuner

Fortsatta förseningar i avfallstömningen

2022-04-26 kl. 11.00 Det kan fortfarande förekomma störningar i avfallshämtningen på vissa platser. Om ditt kärl inte blivit tömt, låt det stå kvar.

2022-04-22 kl. 12.00 Det är fortsatta problem med insamlingen av hushållens mat- och restavfall. Just nu ligger Nodavas entreprenör efter i schemat med hämtningar i Gopshus, Selja-Långlet, Öna, Broåkern och Rödmyren i Mora kommun. Låt kärlen stå framme så töms de så snart som möjligt.

2022-04-21 kl. 12.00 Det är fortsatta problem med insamlingen av hushållens mat- och restavfall. Just nu ligger Nodavas entreprenör efter i schemat med hämtningar i Färnäs, Nusnäs, Vattnäs, Noret, Bergkarlås, Risa och Utmeland i Mora kommun samt verksamheter i Älvdalens kommun. Låt kärlen stå framme så töms de så snart som möjligt.

2022-04-11 kl. 16.00 Det kan fortfarande förekomma störningar i avfallshämtningen på vissa platser. Om ditt kärl inte blivit tömt, låt det stå kvar.

I samband med att vi den 1 april fått ny entreprenör för insamlingen av hushållens mat- och restavfall kan vissa störningar uppstå så här i uppstarten. Vi ber om överseende med det. Har ditt kärl inte blivit tömt, låt det stå kvar. Vår entreprenöt PreZero arbetar för att komma i fas med tömningarna.

Information
Startdatum: Tisdag 05 april
Starttid: 05.00
Plats: Samtliga kommuner
Status: Avslutad
Senast uppdaterad: 2 maj 2022