Avfallshantering för företag

För den som bedriver en verksamhet/företag är det skillnad på hushållsliknande avfall och verksamhetsavfall. Alla företag ska ha ett abonnemang för hushållsavfall  hos kommunens entreprenör. Verksamhetsavfall som uppstår vid yrkesmässig verksamhet hämtas av valfri entreprenör som verksamhetsägaren/företagaren anlitar och som har tillstånd av länsstyrelsen att transportera avfall. Verksamhetsavfallet skall lämnas till en godkänd mottagningsanläggning.

Hushållsavfall

Exempel: Köks- och städavfall från bl a restauranger, caféer, fikarum, personalmatsalar, väntrum, entréer, toaletter och kontor.

Verksamhetsavfall

Exempel: Rester från tillverkning till exempel: trä, plast, metallskrot, betong, cement, gipsskivor. Lastpallar, färgpatroner, tegel, lergods, porslin, glas och keramik. 

Mer information

Klicka på resp. underrubriks-länk här till vänster!