Hämtschema Mora

öppen dubbeltömmare

 

Hämtschema 2021 Mora (OBS notera att Broåkern är flyttad till område 10 ) 


Karta indelning hämtområden

Sophämtningssystems

Våra entreprenörer använder fordon som har två fack, vilka kan hämta både mat- och restavfall vid samma hämtningstillfälle. Dessutom har fordonen en sidolastande mekanisk tömningsarm, så det är viktigt att placera kärlen rätt!placering av kärl

Placering av kärlen

  1. Ställ kärlen, så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.
  2. Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
  3. Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
  4. Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled.
  5. Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  6. Kärlens inbördes placering har vid dubbeltömning ingen betydelse.


Brunt kärl till höger eller vänster om det andra kärlet saknar alltså betydelse.