Hämtschema hushållsavfall

sidolastare

Hushållsavfall i egna kärl töms med en sidolastande sopbil både i Mora, Orsa och Älvdalen.
I vissa områden töms kärl med baklastare. 

I Mora och Orsa har sopbilen två fack, sk dubbeltömmare, som kan tömma matavfall och restavfall vid samma hämtningstillfälle.

Läs mer om hämtschema och hämtningsområden under resp. kommun.