Allmänna bestämmelser för VA

För att VA-systemet ska fungera väl är det viktigt att brukarna använder systemet på rätt sätt. Det är därför viktigt att känna till de bestämmelser och regler som finns för brukande av det kommunala VA-systemet.

I dokumentet Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, förkortat ABVA, regleras formellt förhållandet mellan dig som fastighetsägare och din kommun.

ABVA Mora
ABVA Orsa
ABVA Älvdalen

 

(uppdaterad april 2017)