Planerat underhåll i Mora

Kort nyhetstext: 
Läs mer om det planerade underhållsarbetet i Mora 20/10
Onsdag 20/10 kommer Nodava att utföra planerat underhållsarbete i vattenledningsnätet i Mora kommun. Underhållets karaktär gör att vi inte förväntar oss någon störning i vattendistributionen eller vattenkvaliteten. Skulle ditt vatten ändå vara grumligt eller missfärgat någon stund under dagen eller kvällen, spola vatten i kranen tills det är klart och fint igen. Missfärgat eller grumligt vatten beror i så fall på kalk och ibland lite rost och är inte hälsofarligt, men vattnet kan se oaptitligt ut.

Underhållet rör ledningsnätet i Mora tätort och byarna runt omkring. Områden som inte berörs alls är Våmhus, Bonäs, Garsås, Risa, Bergkarlås, Venjan, Siknäs, Gävunda, Landbobyn och Finngruvan.
Underhållsarbetet har ingen koppling till de gällande kokningsrekommendationerna i Gesunda / Sollerön eller i Bergkarlås.

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Nodavas Kundservice på tfn.020-55 27 00. Efter kontorstid kopplas ditt samtal vidare till vår jour.