Koka vatten för mat och dryck i Bergkarlås (Mora)

Kort nyhetstext: 
Kokat vatten kan nu användas för mat och dryck, läs om vad du behöver tänka på

Kokat vatten kan användas för mat och dryck, följ instruktioner nedan.
Berör boende i Bergkarlås. Boende i Risa kan använda vattet som vanligt.

2021-10-15  Under förutsättning att du spolat enligt onsdagens instruktion kan du från och med i torsdags använda vattnet för hygien, disk och tvätt, men med vissa restriktioner. Kokat vatten kan avändas för mat och dryck. Läs mer om vad du behöver tänka på i planen nedanför, och under "frågor och svar" ytterligare längre ner på sidan.

Nodava fortsätter att ta prover på vattnet. Varje prov tar cirka 2-3 dagar att analysera. Först när vattnets kvalitét är helt återställd kommer kokningsrekommendationen att hävas. Förbered dig därför på att behöva koka vatten för mat och dryck ett tag framöver. 

Vattentanken i korsningen Turistvägen/ Gamla Kyrkvägen tas bort under dagen, Tanken vid Bystugan finns kvar under helgen. Anledningen att tankarna tas bort är att kranvattnet nu kan kokas och användas för mat och dryck.

Nästa planerade uppdatering kommer under måndag 18/10, om läget ändras kommer information ut omgående.

Plan:

Onsdag 13/10, steg 1

Vattnet släpps på igen. Vattnet ska bara användas till att spola i toaletten med. Nodava behöver fastighetsägarnas hjälp att spola ur systemet. Gör såhär för att hjälpa till:

1) Öppna en kran så nära vattenmätaren/ inkommande vatten till fastigheten som möjligt. Låt den rinna i 5 minuter för att spola ur. Spola inte längre än 5 minuter, om alla i området spolar för länge hinner inte vattenverket med att fylla reservoaren i samma takt som vattnet förbrukas. Upprepa 3-5 gånger under dagen. Läs mer om eventuella tryckförändringar och missfärgat vatten under frågor och svar längre ner på sidan.
2) Spola några gånger extra i toaletten under dagen.

Torsdag 14/10, steg 2
Koka vatten för mat och dryck.
Kokat vatten kan från och med torsdag användas för mat och dryck. Mer information om vad du ska tänka på när du kokar vattnet finns under "frågor och svar" längre ner på sidan.
Vattnet kan användas för hygien, som dusch och handtvätt (låt inte vattnet komma i kontakt med öppna sår). Vattnet kan användas för tvätt och disk men med vissa restriktioner för disk, läs mer under "frågor och svar".

Fredag 15/10- måndag 18/10, steg 2 forts.
Fortsätt som under torsdagen. Koka vatten för mat och dryck. Nodava provtar vattnet löpande. Först när proverna visar att vattenkvaliteten är godkänd igen och Nodava informerat om det, kan du använda vattnet som vanligt. Varje prov tar 2-3 dagar att analysera, förbered dig på att koka vatten för mat och dryck ett tag framöver. Håll dig uppdaterad här på nodava.se. 
______________________________________________________________

2021-10-15  Under förutsättning att du spolat enligt onsdagens instruktion kan du från och med torsdag använda vattnet för hygien, disk och tvätt, men med vissa restriktioner. Kokat vatten kan avändas för mat och dryck. Läs mer om vad du behöver tänka på i planen nedanför, och under "frågor och svar" ytterligare längre ner på sidan.

2021-10-13 Vattnet ska fortfarande bara användas till att spola i toaletten.
Vattentankar finns uppställda vid Bergkarlås bygdegård och vid korsningen Turistvägen/Gamla Kyrkvägen.
De två avgrävda ledningarna är lagade. Huvudnätet spolas rent.

 2021-10-12 En vattenledning grävs av i samband med kabelarbete. Boende i Bergkarlås uppmanas att inte använda vattnet till något annat än att spola i toaletten. Arbete med att laga den avgrävda ledningen pågår och beräknas vara klart under tisdag eftermiddag. VIKTIGT! Om du har vatten i din kran, eller får tillbaka vattnet efter att det varit borta, ska du ändå INTE ANVÄNDA VATTNET till annat än att spola i toaletten.

Återställningsarbetet kommer ske i flera steg. När ledningen är lagad måste systemet rengöras och prover ska tas för att säkerställa vattnets kvalitet.
Använd alltså inte vattnet förrän du läst på Nodavas hemsida/ fått information från Nodava på annat sätt att vattnet är tjänligt igen. Förbered dig på att arbetet kommer ta minst en vecka.

En vattentank finns uppställd vid Bergkarlås Bygdegård. Ta med egna kärl, tänk på att kärlen ska vara rena och avsedda för livsmedel. Förvara kärlen mörkt och svalt.

Den senaste informationen finns här på Nodavas hemsida. Hjälp gärna till att sprida information, men var noga med att sprida rätt information för att undvika missförstånd och rykten. 
Nodavas information delas även till Mora kommuns hemsida, Mora kommuns Facebooksida, Orsa kommuns hemsida, Orsa kommuns Facebooksida, och lokalradio. Vi utför dörrknackning i området och informerar via anslag vid infarter till Bergkarlås.

Vid frågor, vänligen kontakta Nodavas kundservice tel 020-55 27 00. 

__________________________________________________________________________

Frågor och svar:

Kan jag dricka vattnet?
Koka vattnet innan du använder det för mat och dryck. Drick inte vattnet direkt från kranen.

Vad ska jag tänka på när jag kokar vattnet?
Koka upp vatten i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C).
Läs mer om kokningsrekommendation på Livsmedelsvekets hemsida, klicka på länken:
När vattnet måste kokas 

Kan mitt husdjur dricka vattnet?
Enligt Jordbruksverket ska husdjur ha dricksvatten av samma kvalitet som människor, därför rekommenderar vi att du kokar vattnet även till ditt husdjur.

Kan jag diska i okokt vatten?
Ja, du kan diska i okokt vatten, men låt disken torka innan användning. Diskmaskin kan användas på högsta temperatur, använd torkprogrammet.

Kan jag tvätta sår med vattnet?
Nej, använd inte okokt vatten för att tvätta sår. Låt inte öppna sår komma i kontakt med okokt vatten i samband med dusch eller handtvätt.

Vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka, varför?
När vattnet stått stilla i systemet ett tag, finns alltid en risk att vattnet blir missfärgat när det flödar i systemet igen, oavsett om vattnet är förorenat eller inte. Missfärgningarna beror på att beläggningar kan lossna, ofta består de av kalk och ibland rost.

Jag har dåligt tryck i kranar, vad gör jag?
Om du har dåligt tryck i en av dina kranar, prova att skruva av ventilen och rensa filtret i kranen. Om du har dåligt tryck i flera kranar, kontakta Nodavas kundservice på info@nodava.se, eller ring oss på 020-55 27 00.

Kan jag hämta vatten någonstans?
Nodava har ställt ut två tankar med vatten i Bergkarlås, en vid Bystugan och en vid korsningen Turistvägen/ Gamla kyrkvägen. Tanken vid Turistvägen/ Gamla kyrkvägen kommer tas bort under fredag 15/10 och tanken vid Bystugan tas bort under måndag 18/10. Tankarna tas bort eftersom kokat kranvatten kan användas för mat och dryck från och med torsdag 14/10.

Jag har fritidshus i Bergkarlås, vad behöver jag göra?
Om du har fritidshus eller boende i Bergkarlås som du inte är i just nu, tänk på att kontrollera vad som gäller nästa gång du kommer till ditt hus. Om kokningsrekommendationen eller andra restriktioner gäller, behöver du förhålla dig till dem. Om alla restriktioner är borta, spola ur dina kranar i ca 15 minuter, därefter kan du använda vattnet som vanligt.

Har du frågor?
Om du undrar något är du välkommen att höra av dig till Nodavas kundservice,
tel 020-55 27 00.