Fortsätt koka vattnet i GESUNDA och SOLLERÖN

Kort nyhetstext: 
Här finns all information om kokningsrekommendationen för Gesunda och Sollerön

Fortsätt koka vattnet i Gesunda och på Sollerön

2021-10-13  kl.11:02 Oförändrat läge, fortsatt kokningsrekommendation för Gesunda och Sollerön. Nodava provtar vattnet enligt plan och informerar omgående på nodava.se när läget förändras.
2
021-10-11  kl 09:00 Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön.

2021-10-08  kl 11:30 Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön. Frågor och svar om kokningsrekommendationen här nedanför är utökad med nya rubrikerna “Vilka bakterier finns i vattnet?” och “Kan jag hämta dricksvatten någonstans?”

2021-10-07  kl 15:30 
Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön. Orsaken till störningen är fortsatt oklar. Vi fortsätter genomföra felsökning, provtagning och analys. Det här arbetet tar tyvärr tid, dels tar det 2-3 dagar innan vi får provsvar, dels kan vi inte göra flera åtgärder samtidigt, då kan vi inte analysera vad som beror på vad.

Parallellt med analysarbetet gör vi också extra, förebyggande åtgärder både i ledningsnätet och i reservoarer. Bland annat har vi rengjort samtliga reservoarer i området samt ökat omsättningen i ledningsnätet. Väldigt förenklat innebär det att vi öppnar ventiler och släpper ut vatten i naturen för att omsätta vattnet och rensa systemet.

Vi förstår att situationen påverkar vardagen för många och vi gör allt vi kan för att lösa problemet. Hjälp gärna till att sprida information vidare, men säkerställ först källan till informationen. Här på Nodavas hemsida finns alltid den senaste uppdateringen, sök information här och hjälp till att undvika ryktesspridning och missuppfattningar. 

2021-10-06  kl 08:00 Oförändrat läge, fortsatt rekommendation att koka vattnet i Gesunda och på Sollerön. Fortsatt felsökning och provtagning pågår.

2021-10-04  kl 12:00 Rekommendationen att koka vattnet utökas till att gälla både Sollerön och Gesunda.

2021-10-03  kl 17:00 En
rekommendation om att koka vatten för mat och dryck i Gesunda utfärdas.


Frågor och svar om kokningsrekommendationen

Kommunalt dricksvatten är ett livsmedel som omfattas av Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 
Mer information och svar på fler vanliga frågor, exempelvis om att koka kaffe, duscha och bada, skölja sallad med mera finns på Livsmedelsverkets hemsida.
Klicka på länken här nedanför.

www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/faktablad-kokning-av-dricksvatten-svenska.pdf


English version:

www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/faktablad-kokning-av-dricksvatten-engelska.pdf

Vem behöver koka sitt vatten? 
Vi rekommenderar samtliga hushåll med kommunalt vatten i Gesunda och på Sollerön i Mora kommun att som säkerhetsåtgärd att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Du som har eget vatten berörs inte.


Vad har hänt och varför ska jag koka mitt vatten?
Ordinarie kontroller visar att vattnet inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav och det kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Orsaken till störningen är ännu oklar, men åtgärder pågår och provtagningar genomförs löpande.  

Vilka bakterier finns i vattnet?
Vi har sett förhöjda halter av två bakterier. Ingen av dem är skadlig i sig, men när de upptäcks i vattnet kan de vara en indikator på att även andra bakterier som kan orsaka magsjuka kan finnas i vattnet. De här bakterierna kallas därför indikatorbakterier.
Bakterier i vattnet som man kan bli sjuk av är svåra att hitta och analysera. Därför analyseras istället de så kallade indikatorbakterierna, som är enklare och relativt snabba att analysera. Vid förhöjda halter av indikatorbakterier finns en ökad risk för vattenburen smitta. Då säger Livsmedelslagen att kokningsrekommendation ska utfärdas som försiktighetsåtgärd.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?
Vi kan i dagsläget inte svara på det. Vattenkvaliteten ska vara återställd innan vi häver kokningsrekommendationen. 
 
Hur gör jag för att koka vattnet?
Koka upp vatten i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C).
Läs mer om kokningsrekommendation på Livsmedelsvekets hemsida (klicka på länken högre upp). 

Vad gör jag om jag redan druckit vattnet utan att koka det först?

Om du har några sjukdomssymptom som tyder på magsjuka ber vi dig kontakta 1177.

Kan mitt husdjur dricka 
vattnet?
Enligt Jordbruksverket ska husdjur ha dricksvatten av samma kvalitet som människor, därför rekommenderar vi att du kokar vattnet även till ditt husdjur.


Kan jag diska i okokt vatten?
Ja, du kan diska i okokt vatten, men låt disken torka innan användning. Diskmaskin kan användas på högsta temperatur, använd torkprogrammet.

Kan jag tvätta sår med vattnet?
Koka vattnet innan du använder det för sårtvätt.

Vad kostar det att koka vatten?
Att koka 1,5 liter vatten i en vattenkokare (2000W) med en total elkostnad på 1,20 kr/kWh kostar 11 öre. 

Kan jag hämta dricksvatten någonstans?
Om du av någon anledning inte har möjlighet att koka vatten för mat och dryck, finns en vattenkiosk utanför staketet vid Nodavas lokaler på Hagvägen 4 där du kan hämta vatten. Du behöver ha med egna kärl att tappa upp vattnet i. Tänk på att kärlen behöver vara rena och avsedda för livsmedel. Kärlen ska sedan förvaras mörkt och svalt.
 
Hur håller jag mig uppdaterad om läget?
Vi uppdaterar vår hemsida löpande med den senaste informationen. Hjälp gärna till att sprida verifierad information vidare och bidra till att undvika ryktesspridning och missuppfattningar. 
Om du har övriga frågor som inte besvaras på hemsidan, kontakta vår Kundservice, telefonnummer 020-55 27 00.