Ledningsarbete i Vattnäs (Mora)

Kort nyhetstext: 
Arbete med vatten- och avloppsledningar i Vattnäs, preliminär start 4/10

Nodava genomför arbete med vatten- och avloppsledningar vid Vattnäs byväg 16–27 (Vattnäs/ Mora). Arbetet är planerat att starta måndag 4/10 (med reservation för justering) och förväntas pågå under hela oktober månad. Arbetet kan påverka framkomligheten i det aktuella området.

Berörda fastighetsägare får separat information. Vid de tillfällen vi kommer behöva stänga av vattnet kontaktar vi respektive fastighetsägare.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Jörgen Toms 070-200 29 87. Du är också välkommen att kontakta Nodavas Kundservice tel. 020-55 27 00. Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00. Utanför telefontid kopplas samtalet till vår jourtjänst.  

 
AttachmentSize
211004 Berörda fastigheter Vattnäs.pdf55.58 KB