Kompletterande information om arbete med vattenledningar på Grindals väg/ Orsa

Kort nyhetstext: 
Såhär får boende veta om vattnet behöver stängas av

Arbetet som pågår på Grindals väg i Orsa med att byta ut gamla vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar kan innebära att vattnet ibland behöver stängas av. Vid de tillfällen vattnet stängs av planerat kommer berörda boende att få information i brevlådan i förväg. Vår ambition är att informera 2 dygn innan planerad avstängning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta projektets förman Krister Engström
tel. 0250-55 27 50. Om han inte finns tillgänglig, kontakta Nodavas Kundservice tel. 020-55 27 00. Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00. Utanför telefontid kopplas samtalet till vår jourtjänst.


Nodava har förståelse för att arbetet med nya ledningar påverkar vardagen för boende i området. Vår ambition är att genomföra arbetet med en så liten påverkan som möjligt.