Kompletterande information om pågående arbete på Höglunda/ Orsa

Kort nyhetstext: 
Svar på vanliga frågor från boende i området.


Hur länge ska arbetet hålla på?
Arbetet är planerat att pågå fram till och med vecka 46 (19/11). Faktorer som exempelvis väder kan påverka planen, tidig tjäle gör till exempel att arbetet kan behöva avslutas tidigare. Det är inte sannolikt att arbetet skulle behöva avslutas senare än planerat.


När på dagen stängs vattnet av?
Vattnet kan vara avstängt dagtid mellan kl. 08.00-15.00. Vi kan tyvärr inte ge en mer detaljerad information eftersom det beror på hur arbetet fortlöper under dagen. Det du kan utgå ifrån är att vi inte kommer stänga av vatten före kl. 08.00 eller efter kl. 15.00 på vardagar. Vattnet kommer inte heller stängas av planerat på helger.

Kan jag dricka vattnet?
Om ditt vatten är missfärgat efter att det varit avstängt, spola ur kranen tills vattnet är klart igen. Läs mer om vad vattnets färg, lukt och smak betyder här.

Jag har vatten vissa dagar men inte andra, varför?
Vilka fastigheter som drabbas vilka dagar beror på hur arbetet förlöper under dagen och går tyvärr inte att informera om i detalj i förväg.


När kan jag använda tvättmaskinen?
Det går bra att tvätta som vanligt före kl. 08.00 och efter kl.15.00 på vardagar. Du kan tvätta som vanligt när som helst under helger.


Kan jag använda toaletten?
Vid de tillfällen ditt vatten är avstängt räcker vattnet i din toalettcistern normalt till en spolning per toalett. Dagtid mellan kl. 08.00-15.00 när ditt vatten inte är avstängt kan du använda toaletten som vanligt.

När kan jag duscha?
Du kan duscha före kl. 08.00 eller efter kl. 15.00 på vardagar. Om ditt vatten inte är avstängt kan du använda duschen även mellan kl. 08.00-15.00, men var beredd på att vattnet kan stängas av eller vara missfärgat.


Hur mycket vatten ska jag tappa upp i beredskap?
Beräkna ungefär 2 liter vatten per dag och person för matlagning och dryck. Använd rena kärl avsedda för livsmedel. Om du skulle få slut på vatten, vänd dig till någon rörläggare på gatan så får du hjälp att skaffa mer dricksvatten.

Vem kan svara på frågor?
Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta projektets förman
Krister Engström tel. 0250-55 27 50. Om han inte finns tillgänglig, kontakta Nodavas Kundservice tel. 020-55 27 00. Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00. Utanför telefontid kopplas samtalet till vår jourtjänst.