Återvinning

Enligt svensk lag har såväl hushåll som företag skyldighet att sortera ur alla förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar och lämna dem till återvinning.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för att materialet samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt. FTI ansvarar även för all ev. städning på återvinningsstationerna.

Återvinningsstationer för hushåll (länk till FTI)