När kommer sopbilen?

Kort nyhetstext: 
Här finns hämtschema för alla områden i våra kommuner.

För att veta när du ska ställa ut dit kärl så har vi hämtscheman för olika områden. Ställ ut kärlet senast kl 05:00 på hämtningsdagen. Gult betyder matavfall och grått betyder restavfall. 

Hämtschema Mora

Hämtschema Orsa 

Hämtschema Älvdalen