En påminnelse gällande restavfall

Kort nyhetstext: 
Problem med löst avfall i restavfallskärlet.

Vi ser ett ökande problem med att det slängs löst avfall i de gråa soptunnorna för restavfall. Det innebär att små, lätta saker kan blåsa omkring vid tömning, när sopbilen vänder tunnan upp och ner. Om nedskräpning sker är det fastighetsägarens ansvar att städa.

Vi vill därför påminna om att:  

Allt som slängs i soptunnan måste vara förpackat i plastpåse, t.ex. en matvarupåse, en soppåse som finns på rulle eller annan påse som man sparat, och påsen ska vara ordentligt försluten.

Sedan skatten på plastpåsar infördes kostar en matvarupåse mer än förut. Ett billigare alternativ är att köpa soppåsar på rulle. Tänk även på att se över hur du källsorterar, om du sorterar rätt blir det mindre restavfall och färre påsar som går åt