Metallförpackningar

Exempel: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie- och formar.

Gör så här:

  1. Förpackningarna skall vara droppfria och rena.
  2. Böj in vassa lock på konservburken.
  3. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentralen.