Minimeringsmästarna

Kort nyhetstext: 
Vad händer nu?

 

Nodava är organisatör för Mora, Orsa och Älvdalens kommun i denna nationella tävling. Det är åtta hushåll som är med och ska minska sin konsumtion, sina utgifter och sitt klimatavtryck, så mycket det går under ett år.  

Denna tävling vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka framtida klimat. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall och leva mer hållbart.

Så här går det till

Under ett års tid kommer medverkande hushåll att delta i fem olika tematräffar där de inspireras och lär sig om respektive tema:

På träffarna får du tips, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna. Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar, till exempel laga mat på rester eller anordna en klädbytarträff med kompisar. Utmaningarna och andra erfarenheter delas via deltagarnas egna och arrangörernas sociala medier. Poäng delas ut för hur deltagare genomför utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

Tävlingens inplanerade träffar, 2021: 

2022: 

Digital minimeringsmästare

Alla kan bli minimeringsmästare, även de som inte kan vara med i den officiella tävlingen. Den som följer Minimeringsmästaran på Instagram och Facebook kan genomföra samma utmaningar som hushållen i tävlingen och har chans att vinna mindre priser. De du behöver göra är att utföra utmaningen och sedan dela på sociala medier och rapportera in på Minimeringsmästarnas hemsida. 

Om kommunen har digitala deltagare som utför utmaningar så räknas det också med i tävlingen mellan kommunerna. 

 Så här fungerar det: 

  1. Följ Minimeringsmästarna på Facebook eller Instagram
  2. Genomför en eller flera utmaningar
  3. Lägg upp bild eller film när du genomför utmaningen på Instagram/Facebook
  4. Tagga @minimeringmastarna och använd #???
  5. Rapportera din genomförda utmaning på www.minimeringsmastarna.se. 

Varje genomförd utmaning ger ett poäng. I rapporteringen får du ange vilken kommun som ska få poängen.