Är du en Minimeringsmästare?

Kort nyhetstext: 
Vi söker deltagare och nu är det bara en vecka kvar att anmäla sig på.

 

Nodava ska vara med i en nationell tävling, som heter Minimeringsmästarna,  och vänder sig till hushåll som vill minska sin konsumtion, sina utgifter och sitt klimatavtryck, vill du vara med?

 

I ett års tid får deltagarna inspiration till hur de kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen. Tävlingen sätter igång under hösten 2021. Nodava är organisatör för Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun.

Denna tävling vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka framtida klimat. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall och leva mer hållbart.

Så här går det till

Under året träffas deltagarna på fem tematräffar, med olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande (istället för att äga allt själv kan man dela på saker och använda sig av tjänster, t.ex. bilpooler) och textil. Utifrån dessa teman ska deltagarna genomföra olika utmaningar och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. Hushållen får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

Anmälan är nu stängd

Vi kommer att höra av oss till de som har anmält sig inom kort.  

Digital minimeringsmästare

Alla kan bli minimeringsmästare, även de som inte kan vara med i den officiella tävlingen. De som följer Minimeringsmästaran på Instagram och Facebook kan också genomföra samma utmaningar som hushållen i tävlingen. De du behöver göra är att utföra utmaningen och sedan dela på sociala medier och rapportera in på Minimeringsmästarnas hemsida. 

Instruktion till digitala följare: 

  1. Genomför utmaningen
  2. Lägg upp bild eller film när du genomför utmaningen på Instagram/Facebook
  3. Tagga @minimeringmastarna och använd #???
  4. Rapportera din genomförda utmaning på www.minimeringsmastarna.se.