Världstoalettdagen 2020

Kort nyhetstext: 
Världstoalettdagen infaller den 19 november varje år.

 

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett. Här i Sverige ger den även tid för eftertanke kring hur vi använder våra toaletter.

 

Det enda som ska spolas ner i toaletten är det som passerar kroppen och toalettpapper. Ändå behandlar vi i alltför stor utsträckning våra toaletter och därmed våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

De vanligaste fulspolningarna är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. Det är även lätt att tro att allt papper kan spolas ner i toaletten, men så är inte fallet. Jämfört med toalettpapper så löser inte våtservetter, tvättlappar eller hushållspapper upp sig i avloppet. Istället tvinnar de ihop sig, fastnar i pumpstationer och orsakar driftstopp. Detta kan i sin tur leda till översvämningar i källare eller bräddningar där orenat avloppsvatten släpps rakt ut i naturen. Ställ en pedalhink på badrummet och lägg rätt papper på rätt plats.