Samråd om Solvikens avloppsreningsverk

Kort nyhetstext: 
Planer för utbyggnad. Lämna dina synpunkter senast den 11 december.

För att säkra Moras framtida behov av avloppsvattenrening och slamhantering behöver Solvikens avloppsreningsverk byggas ut. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Tanken är att bygga ut Solvikens avloppsreningsverk genom en tillbyggnad i direkt anslutning till dagens anläggning. För att få utöka verksamheten måste fastighetsägaren Moravatten AB ansöka om tillstånd enligt kap. 9 i miljöbalken.

Inför tillståndsansökan bjuder vi in till samråd. Samrådet är till för att vi ska kunna informera om våra planer och för att du som kan bli berörd ska kunna ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Samrådsunderlag (pdf)

Behöver öka kapaciteten

Solvikens avloppsreningsverk tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, skolor, industrier, lasarett, hotell, restauranger och företag i Mora kommun. Vi står inför flera förändringar som gör att vi behöver öka kapaciteten på Solvikens avloppsreningsverk.

Det finns planer på att lägga ner ett antal mindre reningsverk i kommunen. Det innebär att avloppsvattnet från dessa skulle pumpas till Solvikens avloppsreningsverk istället.

Mora kommun växer. Både antalet invånare och besökare förväntas stiga de kommande åren. Samtidigt blir fler områden anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Lämna dina synpunkter

Vill du lämna synpunkter måste du göra det skriftligen, senast den 11 december 2020.

Skicka skriftliga synpunkter till:

Per-Olof Kull
Aquaswea AB
Ekhagsvägen 4 BV
114 18 Stockholm

Eller till e-post: per-olof.kull@aquaswea.se

Frågor?

Kontakta Leif Stunis, projektledare på Nodava, 020-55 27 00 (via Nodavas kundservice).

 

 

 

 

 

 

Avloppsvattnet som Solvikens avloppsreningsverk tar emot renas i flera steg innan det släpps tillbaka ut i naturen, i det här fallet Siljan.