Ledningsförnyelse Våmhus

Kort nyhetstext: 
I området Storbyvägen/Orsavägen. Arbetet startar i oktober 2020.

Nodava förnyar och förbättrar vatten- och spillvattenledningar i området Storbyvägen/Orsavägen i Våmhus. Arbetet startar i oktober 2020 och beräknas pågå till och med den 31 maj 2021.

Påverkan på trafiken

Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar längs Orsavägen. Vi återkommer när vi vet vilka veckor det handlar om. Det kan även bli andra störningar i form av buller och damm.

Tillfälliga vattenavstängningar

Eftersom vi byter ut ledningarna för vatten och spillvatten kommer vattnet att vara avstängt under kortare perioder. Vattenavstängningarna berör ett tiotal fastigheter. Förutom här på hemsidan kommer boende även få mer information hemskickad före vattenavstängningarna.

Byggarbetsplats

Tänk på att området är en byggarbetsplats – respektera avspärrningarna, följ skyltningen och var rädd om dig själv och andra.

Nodava ber om överseende med de olägenheter som arbetet medför. Tack för ert samarbete!

 

Frågor eller funderingar? Kontakta Nodavas kundservice på info@nodava.se eller 020-55 27 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se karta i större format (pdf) >

 

Område: Storbyvägen/Orsavägen i Våmhus, Mora kommun

Arbetet startar: oktober 2020

Arbetet beräknas vara klart: 31 maj 2021

Projektledare Nodava: Sara Scott, sara.scott@nodava.se, 0250-55 27 30

Arbetet utförs av: Siljan Schakt