Källsortering hushåll

I norra Dalarnas kommuner ska alla hushåll sortera sitt avfall i en restavfall fraktion och i en matavfall fraktion. Alla förpackningar och returpapper skall sorteras. De ska lämnas till någon av återvinningsstationerna (ÅVS) i kommunen. Även farligt avfall och el- och elektronikavfall skall sorteras ut och lämnas separat till kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Källsorteringsaffisch på svenska, engelska, tyska

Det här hämtas av sopbilen

Det här lämnas till återvinningsstationen

Det här lämnas till återvinningscentralen