Organisation

Styrelsen

NODAVA AB har en styrelse som består av sju ledamöter och lika många ersättare.
Antal ledamöter per kommun är: Mora tre, Orsa två och Älvdalen två.
Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.
Ordförandeposten roterar mellan kommunerna och f.n. är det Älvdalen som innehar posten.

Organisation

NODAVA AB har en VD är uppdelat på underavdelningar, inom områdena: