Vattenskada

Förebyggande åtgärder

Fastighetsägare bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga utsträckning söka förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Följande åtgärder kan förslagsvis vidtagas:

Läs mer om vad man ska göra om det ändå händer...

Vid vattenskada

Vid inträffad översvämning Kontakta omedelbart Nodava AB på nedanstående telefonnummer. Utanför ordinarie arbetstid når Du vår VA-jour via SOS-Alarm.

Kontakta Nodava AB på tel. 020-55 27 00 (kopplas vidare utanför kontorstid)