Klarar du 72 timmar utan el och vatten?

 

Även om Nodava har en stor ambition i sin leveranssäkerhet så kan inte tillgång till vatten garanteras vid varje tidpunkt. Oftast är störningar i leveranserna kortvariga och till ett begränsat område och om det är frågan om planerade avbrott så är ambitionen att dessa skall kommuniceras med de som kan förväntas drabbas. 

Även om det är sällsynt så drabbas samhället emellanåt av allvarliga händelser eller kriser och det kan då
 handla om en storm, en större olycka, ett längre elavbrott så att vattenpumparna inte går eller förorenat vatten. 
- Som privatperson kan du inte räkna med att samhället fixar din vardag i ett krisläge.

Så här kan du förbereda dig! 
 
Frågor och svar om låga vattennivåer