Ditt & mitt ansvar – miljötips

Vårt vatten är ingen engångsartikel. Det är ständigt samma vattenmolekyler som cirkulerar i naturen. Man kan säga att vi dricker samma vatten som dinosaurierna, eller att vi dricker Clepoatras tårar. I Sverige har vi gott om vatten. Det viktigaste är därför inte hur mycket vatten vi använder, utan att vi använder det på ett sätt som är skonsamt för miljön.

Reningsverket ser till att det använda vattnet blir så rent, att vi kan lämna tillbaka det till naturens kretslopp, men reningsverket kan inte rena vattnet från vad som helst. Om vi alla hjälps åt att hålla avloppsvattnet fritt från sådant som hör hemma i soptunnan och på kommunens insamlingsställe för farligt avfall, skapar vi en bra miljö för de mikroorganismer som renar vattnet på reningsverket. Om mikroorganismerna mår bra, så renas vattnet effektivt.

Slammet från reningsverket består då också av rena växtnäringsämnen, och kan användas som jordförbättringsmedel. Även för enskilda avlopp är det viktigt att se till att de mikroorganismer i marken som renar avloppsvattnet mår bra.