Egen brunn?

Den som har enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Livsmedelsverkets hemsida har svar på vanliga frågor, råd hur du sköter din brunn, vilka prover som bör tas mm. Här finns också broschyrer för nedladdning. www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Egen-brunn

Närmaste ackrediterade laboratorium för dricksvattenprover finns i Karlstad:
www.brunnsvatten.se Här finns info om egen brunn, provtagning, hur man gör, vad det kostar, beställning av provflaskor  mm