Vattenmätare

En vattenmätare kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. 

                              Ny modell                                                            Äldre modell

Mer information om vattenmätare:
Mora 
Orsa 
Älvdalen