Vattenskyddsområden

För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav för alla åtgärder som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder kan kräva tillstånd eller vara förbjudna.

Mora kommun har sju vattenskyddsområden.
De ligger i Garsås, Gesunda, Heden, Risa, Riset, Siknäs & Venjan.

Orsa kommun har fyra vattenskyddsområden.
De ligger i Boggas, Fryksås, Grönklitt och Torsmobron.

Älvdalens kommun har flera vattenskyddsområden.
De ligger i Blyberg, Brunnsberg, Drevdagen, Dysberg, Evertsberg, Grövelsjön, Huskläppen, Idre Smijolet, Lövnäs, Klitten, Nornäs, Rot, Rämma, Särna Bröta, Särna Mickeltemplet, Särnaheden och Västermyckeläng.
Det finns även skyddsområden på två enskilda vattentäkter (Sorkmyren och Middagshammaren). 


Karta
och föreskrifter över vattenskyddsområden
 (bocka av alla rutor, utom "vattenskyddsområde" samt zooma in till akutellt område)