Slamtömning och latrinkärl

Slam från enskilda brunnar och slutna tankar

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Brunnar (med WC) ska tömmas minst en gång per år, BDT-anläggning minst vartannat år. (BDT = Bad, Disk & Tvätt, exklusive WC)
Slutna tankar ska tömmas minst vart tredje år.
Kontakta kundservice för att ta reda på när din brunn/tank ska tömmas eller om du är i behov av tömning.

Vid behov av AKUT tömning utanför kontorstid kontakta vår slamentreprenör:
SUEZ på journummer 070-369 17 27

Gör plats för slamtömning

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung och behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en hinderfri och farbar väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen. För nyanläggning gäller max 10 m från uppställningsplats. Att dra slang upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften, behövs den dras längre debiteras extra slanglängd per meter enligt taxa.

Innan slambilen kommer 

Kommunens Miljö- och hälsoskydd kan besluta om dispenser. 

Beställning av avisering för slamtömning

Här kan ni som vill ha avisering för er slamtömning fylla i era kontaktuppgifter. Klicka på länken längst ner i texten som tar er till formuläret. Fyll i formuläret och klicka på "beställ avisering"Några veckor innan nästa tömning kommer då en avisering via SMS eller e-post till er. (OBS! Om ni kryssar i både SMS och e-post så kommer ni att få ett e-postmeddelande)

Kom ihåg att: 

 Tjänsten innebär att ni får följande meddelanden via SMS eller e-post: 

Beställningsformuläret finns här länk

Latrin från hushåll med torrtoalett 

Det finns latrinkärl att köpa som inkluderar behandlingsavgift, som du sedan får återlämna. Dessa kärl köpes på våra återvinningscentraler i Mora, Orsa, Älvdalen, Särna eller Idre.

latrinkärlLatrin kan även komposteras i godkänd behållare (kräver bl.a. tät botten för lakvatten), efter ansökan hos kommunens miljökontor.